Lunes, 19 de Marzo de 2018
logo_ministerio Logo Cehipar Accesibilidade

CEHIPAR

O CEHIPAR (Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo) foi creado en 1928 pola Armada Española.

Vestíbulo Entrada principal

O CEHIPAR é un centro público de investigación, desenvolvemento tecnolóxico e asistencia técnica de alto nivel, configurado administrativamente como Organismo Autónomo do Estado e Adscrito ó Ministerio de Defensa a Través da Enderezo Xeral de Armamento e Material. Se Rige normativamente polo R.D. 451/1995 de 24 de Marzo.

A misión fundamental do CEHIPAR é o estudio, a experimentación e a investigación dos fasquías hidrodinámicos da construcción naval militar, mercante, pesquera e deportiva.

Esta misión está recolleita no Real Decreto de reorganización 451/1995 de 24 de marzo, no que se definen tamén súas principales funciones:  
 
a. A experimentación con modelos para o estudio e proxecto de buques, equipos e artefactos en súas fasquías hidrodinámicos.
b. A investigación e experimentación encamiñada ó aforro enerxético dos buques.
c. A certificación das velocidades previsibles para o buque e outros parámetros ou características hidrodinámicas deducidas dos resultados obtidos en súas probas de mar e a homologación de dicidas probas, así como as doutros sistemaes e equipos cando se requiera.
d. O estudio de cuestiones hidrodinámicas que poden ser de aplicación a outras ponlas da técnica e especialidades científicas.
e. A promoción da colaboración e intercambios en trabajos científicos e técnicos de I+D con centros análogos estranxeiros.
f. A formación de persoal técnico especializado, colaborando con universidades e empresas.

Os trabajos que realiza o CEHIPAR contribuyen decisivamente ó aforro e optimización das condiciones de explotación dos buques así como a incrementar seu seguridade, tanto polo aforro de combustible ó optimizar a resistencia ó avance e o rendemento do propulsor, como polas melloras en súas condiciones de navegabilidad e movementos e aceleraciones na mar, incluyendo estudios de seguridade en condiciones extremas.

O CEHIPAR ha respondido ó continuo incremento das demandas industriales mediante a construcción de novas instalaciones e a continua adaptación das existentes, todas elas dotadas coa adecuada instrumentación. As permanentes actividades de I+D+I en colaboración con Universidades, Centros de Investigación e Organizaciones e Empresas nacionales e internacionales, facen do CEHIPAR un socio competente en ciencia e servicios para traballar nas novas estratexias do mercado.

Na actualidade, os programaes de cálculo numérico, unidos a unha base de datos con mais de 24.000 ensaios e un persoal con experiencia, permiten efectuar deseños, valoraciones de proxectos e simulaciones con rapidez, flexibilidade e confianza.

Vista del edificio del Canal de Olas Taller de modelos

Vista aérea CEHIPAR

 

  • Nuevo Correo Electrónico-sin traducir- 1
  • MARHIS e ICTS-sin traducir- 1
  • Análisis Exprés-sin traducir- 1
  • Mais de 80 anos do CEHIPAR 1
  • Portal de Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa-sin traducir- 1
  • Publicaciones do CEHIPAR Jueves, 22 de Septiembre de 2005

    As publicaciones do CEHIPAR se poden obter dende esta web a través do apartado "publicaciones" ou solicitándolas a través do apartado "comercial".