Lunes, 19 de Marzo de 2018
logo_ministerio Logo Cehipar Accesibilitat

CEHIPAR

El CEHIPAR (Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo) va ser creat en 1928 per l'Armada Espanyola.

Vestibulo Entrada principal

El CEHIPAR és un centre públic d'investigació, desenvolupament tecnològic i assistència tècnica d'alt nivell, configurat administrativament com Organisme Autònom de l'Estat i adscrit al Ministeri de Defensa a través de la Direcció general d'Armament i Material. Es regeix normativament pel R.D. 451/1995 de 24 de Març.

La missió fonamental del CEHIPAR és l'estudi, l'experimentació i la investigació dels aspectes hidrodinámicos de la construcció naval militar, mercant, pesquera i esportiva.

Aquesta missió està recollida en el Reial decret de reorganització 451/1995 de 24 de març, en el qual es defineixen també les seves principals funcions:
 
a. L'experimentació amb models per a l'estudi i projecte de bucs, equips i artefactes en els seus aspectes hidrodinámicos.
b. La investigació i experimentació encaminada a l'estalvi energètic dels bucs.
c. La certificació de les velocitats previsibles per al buc i altres paràmetres o característiques hidrodinàmiques deduïdes dels resultats obtinguts en les seves proves de mar i l'homologació d'aquestes proves, així com les d'altres sistemes i equips quan es requereixi.
d. L'estudi de qüestions hidrodinàmiques que poden ser d'aplicació a altres branques de la tècnica i especialitats científiques.
e. La col·laboració amb entitats nacionals i internacionals d'I+D, servint d'element de transferència de tecnologia espanyola, dintre de les seves competències.
f. La promoció de la col·laboració i intercanvis en treballs científics i tècnics d'I+D amb centres anàlegs estrangers.
g. La formació de personal tècnic especialitzat, col·laborant amb universitats i empreses.

Els treballs que realitza el CEHIPAR contribueixen decisivament a l'estalvi i optimització de les condicions d'explotació dels bucs així com a incrementar la seva seguretat, tant per l'estalvi de combustible a l'optimitzar la resistència a l'avanç i el rendiment del propulsor, com per les millores en les seves condicions de navegabilidad i moviments i acceleracions en la mar, incloent estudis de seguretat en condicions extremes.

El CEHIPAR ha respost al continu increment de les demandes industrials mitjançant la construcció de noves instal·lacions i la contínua adaptació de les existents, totes elles dotades amb l'adequada instrumentació.

Les permanents activitats d'I+D+i en col·laboració amb Universitats, Centres d'Investigació i Organitzacions i Empreses nacionals i internacionals, fan del CEHIPAR un soci competent en ciència i serveis per a treballar en les noves estratègies del mercat.

En l'actualitat, els programes de càlcul numèric, units a una Base de dades amb mes de 24.000 assajos i un personal amb experiència, permeten efectuar dissenys, valoracions de projectes i simulacions amb rapidesa, flexibilitat i confiança.
 
Vista del edificio del Canal de Olas Taller de modelos

Vista aérea CEHIPAR

 

  • Nuevo Correo Electrónico-sin traducir- 1
  • MARHIS e ICTS-sin traducir- 1
  • Análisis Exprés-sin traducir- 1
  • Mas de 80 anys del CEHIPAR 1
  • Portal de Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa-sin traducir- 1
  • Publicacions del CEHIPAR Jueves, 22 de Septiembre de 2005

    Les publicacions del CEHIPAR es poden obtenir des d'aquesta web a través de l'apartat "publicacions" o sol·licitant-les a través de l'apartat "comercial".