Lunes, 19 de Marzo de 2018
logo_ministerio Logo Cehipar Accessibilitat

Avís Legal

1. En virtut del compliment de la Llei 34/2002, de 11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem:

2. CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) amb domicili en carretera de la Sierra s/n El Pardo (Madrid) y i Nombre d'Identificació Fiscal Q 2815001-I és titular de la pàgina http://www.cehipar.es
Per a qualsevol consulta relacionada amb els serveis pot posar-se en contacte amb nosaltres en la següent adreça ceh.mail@cehipar.es y web@cehipar.es

3. Els drets de propietat intel·lectual de la página http://www.cehipar.es, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els distints elements en ell continguts són titularitat de CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

4. Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització del lloc pàgina http://www.cehipar.es (des d'ara La Web) que CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) posa gratuïtament a la disposició dels usuaris d'Internet. L'accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

5. S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la Web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

 • Que sigui compatible amb les fins de la Web.
 • Que es realitzi amb l'exclusiu ànim d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilación.
 • Que cap dels continguts relacionats en la Web siguin modificats de manera alguna.
 • Que cap gràfic, icona o imatge disponible en la Web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament de la resta d'imatges que ho acompanyen.


6. CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i presentació d'aquesta i de les condicions d'accés.

7. CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO
(CEHIPAR) no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la Web o al seu contingut, ni que aquesta es trobi actualitzada. CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) portarà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d'actualització en els continguts, totes a aquelles labors tendents a subsanar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.
Es fer saber als usuaris que el servidor on es troba allotjada la Web, propietat de CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) es troba situat físicament en les instal·lacions de ......................., on se li presta servei de manteniment i conectividad en les condicions establertes en el contracte de “housing” disponible en la següent adreça.....................................................
Qualsevol reclamació relativa a danys per incompliment de les obligacions del prestador del servei “de housing” hauran de dirigir-se a la següent adreça de correu ............................

8. Tant l'accés a la Web com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús. CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

 • la presència d'un virus en l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web
 • un mal funcionament del navegador
 • l'ús de versions no actualitzades del mateix

9. CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) no assumeix la responsabilitat alguna derivada dels continguts enllaçats en la Web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.
En el cas que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen béns o drets del propi usuari, d'un client o d'un tercer susceptibles d'indemnització, i, en particular, consisteixin en:

 • Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme a la normativa penal espanyola.
 • Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
 • Activitats o continguts que posin en perill l'ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
 • Activitats o continguts que posin el perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació, i la protecció de la salut i la infància.

podrà posar-lo en coneixement de CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) no obstant, la recepció per aquesta d'aquesta comunicació no suposarà coneixement a l'efecte de la responsabilitat prevista en l'article 17 de la *LSSICE.

10. La utilització no autoritzada de la informació continguda en la Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

11. Tot enllaç de tercers a la Web deu ser-lo a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibit els “links profunds”, el “framing” i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la Web, a favor de tercers no autoritzats.

12. CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés, o ús de la Web. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid (Espanya).

 • Nuevo Correo Electrónico-sin traducir- 1
 • MARHIS e ICTS-sin traducir- 1
 • Análisis Exprés-sin traducir- 1
 • Mas de 80 anys del CEHIPAR 1
 • Portal de Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa-sin traducir- 1
 • Noves publicacions del CEHIPAR Jueves, 22 de Septiembre de 2005

  Les noves publicacions del CEHIPAR es poden obtenir des d'aquesta web a través de l'apartat "publicacions" o sol·licitant-les a través de l'apartat "comercial".