Lunes, 19 de Marzo de 2018
logo_ministerio Logo Cehipar Accesibilidade

Aviso Legal

1. En virtude do cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de Xulio, de Servicios da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, lle informamos:

2. CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) con domicilio en carretera de la Sierra s/n El Pardo (Madrid) e Número de Identificación Fiscal Q 2815001-I é titular da páxina http://www.cehipar.es
Para calquera consulta relacionada cos servicios pode ponerse en contacto con nosoutros na seguinte dirección ceh.mail@cehipar.es y web@cehipar.es

3. Os dereitos de propiedade intelectual da páxina http://www.cehipar.es, seu código fonte, deseño, estructura de navegación, bases de datos e os distintos elementos nel contidos son titularidade de CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) a quien corresponde o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos en calquera forma e, en especial, os dereitos de reproducción, distribución, comunicación pública e transformación.

4. Estas condiciones xerales regulan o acceso e utilización do sitio páxina http://www.cehipar.es (en adiante A Web) que CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) poñe gratuitamente a disposición dos usuarios de Internet. O acceso ó mesmo implica seu aceptación sen reservas. A utilización de determinados servicios ofrecidos neste sitio se regirá, además, polas condiciones particulares previstas en cada caso, as cales se entenderán aceptadas polo mero uso de tales servicios.

5. Se autoriza a visualización, impresión e descarga parcial do contido da Web sólo e exclusivamente se concurren as seguintes condiciones:

 • Que sexa compatible cos fins da Web.
 • Que se realice co exclusivo ánimo de obter a información contida para uso persoal e privado. Se prohíbe expresamente seu utilización con fins comerciales ou para seu distribución, comunicación pública, transformación ou descompilación.
 • Que ninguno dos contidos relacionados na Web sexan modificados de maneira algunha.
 • Que ningún gráfico, icono ou imaxe dispoñible na Web sexa utilizado, copiado ou distribuido separadamente do resto de imágenes que lo acompañan.


6. CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) se reserva a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificaciones e actualizaciones da información contida na WEB, da configuración e presentación de ésta e das condiciones de acceso.

7. CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO
(CEHIPAR) non garantiza a inexistencia de interrupciones ou erros no acceso á Web ou a seu contido, nin que ésta se encuentre actualizada. CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) levará a cabo, sempre que non concurran causas que lo fagan imposible ou de difícil execución, e tan pronto teña noticia dos erros, desconexiones ou falta de actualización nos contidos, todas a aquelas labores tendentes a subsanar os erros, restablecer a comunicación e actualizar os contidos.
Se facer saber ós usuarios que o servidor en onde se encuentra alojada a Web, propiedade de CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) se encuentra ubicado físicamente nas instalaciones de ......................., en onde se lle presta servicio de mantemento e conectividad nas condiciones establecidas no contrato de “housing” dispoñible na seguinte dirección.....................................................
Calquera reclamación relativa a danos por incumprimento das obligaciones do prestador do servicio de “housing” haberán de dirigirse á seguinte dirección de correo ............................

8. Tanto o acceso á Web como o uso non consentido que poida efectuarse da información contida na mesma é da exclusiva responsabilidade de quien lo realiza. CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) non responderá de ningunha consecuencia, dano ou perxuízo que puideran derivarse de dicido acceso ou uso. CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) non se face responsable dos erros de seguridade que se poidan producir nin dos danos que poidan causarse ó sistema informático do usuario (hardware e software), ou ós ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia de:

 • a presencia dun virus no ordenador do usuario que sexa utilizado para a conexión ós servicios e contidos da Web
 • un mal funcionamiento do navegador
 • o uso de VERSIONES non ACTUALIZADAS do mesmo

9. CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) non asume a responsabilidade algunha derivada dos contidos enlarafuzados na Web, sempre que sexan alleos á mesma, nin garantiza a ausencia de virus U outros elementos nos mesmos que poidan producir alteraciones no sistema informático (hardware e software), nos documentos ou os ficheiros do usuario, excluyendo calquera responsabilidade polos danos de calquera clase causados ó usuario por este motivo.
No caso de que calquera usuario, cliente ou un tercero, considerara que o contido ou os servicios prestados polas páxinas enlarafuzadas son ilícitos ou lesionan bens ou dereitos do propio usuario, dun cliente ou dun tercero susceptibles de indemnización, e, en particular, consistan en:

 • Actividades ou contidos susceptibles de ser considerados delictivos consonte á normativa penal española.
 • Actividades ou contidos que violen dereitos de propiedade intelectual ou industrial.
 • Actividades ou contidos que poñan en perigo o orde público, a investigación penal, a seguridade pública e a defensa nacional.
 • Actividades ou contidos que poñan o perigo a protección da saúde pública, o respeto á dignidade da persoa e ó principio de non discriminación, e a protección da saúde e a infancia.

Poderá ponerlo en coñecemento de CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) non obstante, a recepción por esa de dicida comunicación non supoñerá coñecemento ós efectos da responsabilidade prevista no artigo 17 de la LSSICE.

10. A utilización non autorizada da información contida na Web, seu revenda, así como a lesión dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

11. Todo ligazón de terceros á Web debe serlo a seu páxina principal, ficando expresamente prohibido os “links profundos”, o “framing” e calquera outro aproveitamento dos contidos da Web, a favor de terceros non autorizados.

12. CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro fuero, se someten ó dos xulgados e tribunais do domicilio do usuario para calquera controversia que puidera derivarse do acceso, ou uso da Web. no caso de que o usuario teña seu domicilio fóra de España, CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO (CEHIPAR) e o usuario se someten, con renuncia expresa a calquera outro fuero, ós xulgados e tribunais da cidade de Madrid (España)

 • Nuevo Correo Electrónico-sin traducir- 1
 • MARHIS e ICTS-sin traducir- 1
 • Análisis Exprés-sin traducir- 1
 • Mais de 80 anos do CEHIPAR 1
 • Portal de Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa-sin traducir- 1
 • Publicaciones do CEHIPAR Jueves, 22 de Septiembre de 2005

  As publicaciones do CEHIPAR se poden obter dende esta web a través do apartado "publicaciones" ou solicitándolas a través do apartado "comercial".