Sábado, 17 de Marzo de 2018
logo_ministerio Logo Cehipar Accesibilitat

Altres Assajos Hidrodinámicos

A més de l'experimentació amb models de bucs i propulsors, es poden realitzar tot tipus d'experiències hidrodinàmiques amb models, tant d'artefactes com d'instal·lacions.

Dintre d'aquest camp s'han realitzat les següents experiències:

 • Assajos de supervivència de bucs de passatge amb càrrega rodada després d'avaries (Acord d'Estocolm).
 • Mesures de distribució de fluix en model de canal d'aigua circulante, destinat a realitzar assajos d'arts de pesca.
 • Estudis de fluix en un model de factoria de cultius marins.
 • Tarado de medidor de cabal d'un canal hidràulic (caudalímetros).
 • Tarado de currentímetros.
 • Comportament hidrodinámico d'objectes submergits ancorats al fons del mar. Influència de corrents submarinssubmarins.
 • Comportament hidrodinámico d'objectes adherits a obres vives: influència de la velocitat i efectes de la maniobra del buc.
 • Optimització de perfils hidrodinámicos per a prospeccions geodèsiques a grans profunditats amb influència de corrents submarinssubmarins.
 • Caracterització hidrodinàmica de pintures.
 • Assajos de perfils supercavitantes.
 • Altres tipus.

Assajos de velers
Una línia de treballs oberta des de fa anys en el *CEHIPAR és la corresponent a assaig de velers.

La tècnica empleada és l'americana, pel que la instrumentació requerida i la metodologia d'assajos i específica per a aquest tipus d'embarcacions, sent necessari la mesura de forces i moments en almenys dos eixos (resistència, força lateral i moments d'escora i deriva) així com altre tipus de paràmetres al llarg d'un assaig.

Dintre d'aquest tipus d'embarcacions s'han assajat fonamentalment classe Copa Amèrica o IACC (Desafiaments Espanyols per a les competicions dels anys 1992, 1997 i 2000), IMS i Olímpica.

Les instal·lacions i instrumentació disponible permet seleccionar una escala molt gran de models, obtenint amb això una fiabilitat molt alta en els resultats. Així per a classes IACC o IMS se sol assajar a escala 1/3 (l=3) mentre que per a classes Olímpiques es pot assajar a escala 1/1 (l=1), és a dir, a grandària natural, amb els avantatges inconmensurables que això aporta.

Ensayos en Carro de Aguas Tranquilas Ensayos en Carro de Aguas Tranquilas

 • Nuevo Correo Electrónico-sin traducir- 1
 • MARHIS e ICTS-sin traducir- 1
 • Análisis Exprés-sin traducir- 1
 • Mas de 80 anys del CEHIPAR 1
 • Portal de Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa-sin traducir- 1
 • Publicacions del CEHIPAR Jueves, 22 de Septiembre de 2005

  Les publicacions del CEHIPAR es poden obtenir des d'aquesta web a través de l'apartat "publicacions" o sol·licitant-les a través de l'apartat "comercial".