Domingo, 21 de Enero de 2018
logo_ministerio Logo Cehipar Accesibilitat

Canal d'Aigües Tranquil·les.

Canal Aguas Tranquilas en la vista en planta

Les dimensions del Canal d'Aigües Tranquil·les són 320 m. de llarg, 12.5 m. d'ample i 6.5 m. de profunditat.

El Carro Remolcador arriba a velocitats d'assaig de fins a 10 m/s, amb una acceleració màxima de 1 m/s². El seu programari de control permet establir de forma automatitzada els perfils de velocitat d'assaig. Les seves característiques i instrumentació permeten la realització de diferents assajos, sent els mes habituals els següents:

 • Resistència a l'avanç.
 • Autopropulsión, arrossegament i tracció.
 • Propulsor aïllat.
 • Mesura de estela.
 • Línies de corrent.

El sistema d'adquisició i anàlisi de dades es realitza de forma automàtica i tecnologia digital, amb programes d'anàlisis desenvolupades específicament per a aquesta instal·lació. La labor de modernització i millora és contínua.
 
Entre la instrumentació disponible, a part de diversos equips propis dissenyats en el Centre, cap destacar els següents equips:

 • Dinamòmetre de remolc.
 • Dinamòmetre de propulsor aïllat.
 • Dinamòmetres de autopropulsión.
 • Dinamòmetre de 6 components.
 • Video càmeres i equip de registre.

La instal·lació, al tenir una gran secció transversal, té un efecte de bloqueig pràcticament menyspreable i per tant els mesuraments tenen un alt grau de fiabilitat.
 
Els assajos que es realitzen en aquesta instal·lació permeten determinar amb gran exactitud el valor de la resistència a l'avanç d'un buc.

La determinació dels coeficients propulsius d'un buc s'utilitza per a analitzar i estudiar solucions sobre la influència de les formes del casc en el funcionament del seu propulsor. Mitjançant videos submarinssubmarins es decideix l'orientació i situació dels apèndixs.

També és possible realitzar qualsevol altre tipus d'assaig hidrodinámico que estigui dintre dels limitis operatius de la instal·lació.

Imágenes de ensayos en el canal de aguas tranquilas Imágenes de ensayos en el canal de aguas tranquilas
 • Nuevo Correo Electrónico-sin traducir- 1
 • MARHIS e ICTS-sin traducir- 1
 • Análisis Exprés-sin traducir- 1
 • Mas de 80 anys del CEHIPAR 1
 • Portal de Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa-sin traducir- 1
 • Publicacions del CEHIPAR Jueves, 22 de Septiembre de 2005

  Les publicacions del CEHIPAR es poden obtenir des d'aquesta web a través de l'apartat "publicacions" o sol·licitant-les a través de l'apartat "comercial".