Domingo, 21 de Enero de 2018
logo_ministerio Logo Cehipar Accessibilitat

Laboratori de Dinàmica del Buc.

Laboratorio Dinámica del buque en la vista en planta

El Laboratori de Dinàmica del Buc, inaugurat en 1992, disposa de moderna tecnologia de generació d'onatge i instrumentació per a assajos dels moviments de bucs, plataformes of-shore i artefactes flotants en ones i vent.

Compte amb un generador d'ones lateral del tipus multiflap, amplària 30 m amb seixanta taujanes rígides de simple articulació. L'articulació està situada a 2 m del fons del Canal. Els 60 segments o flaps que configuren el generador d'ones, s'accionen hidràulicament.

En l'extrem oposat, es troba la platja d'absorció de l'onatge generat, formada per una capa d'encenalls d'acer inoxidable de 50 cm d'espessor.

Característiques

Canal d'assajos 

Canal de 150 m de llarg, 30 m d'ample i 5 m de profunditat.

Pou d'assaig d'estructures fixes. Quadrat de 10 m de costat amb 5 m addicionals de profunditat (profunditat total 10 m) situat en la proximitat del generador d'ones.

Esquema del Canal de Olas

Generador d'onatge

Generador d'efecte "snake" de 60 flaps.

Tipus d'onatges:

 • Ones Regulars Longitudinals i obliqües amb longituds entre 1 i 15 m i altures de fins a 0,9 m. Angles fins a 45º.
 • Ones Irregulars de Cresta Llarga i Curta amb altures significatives de fins a 0,4 m.
 • Espectres estàndard o arbitraris.
 • Capacitat de reproduir l'espectre de grups.
 • Ones Episódicas.

Ensayo de un modelo en el canal de olas Montaje de los 60 flaps del canal de olas

C.P.M.C. (Computerized Planar Motion Carriage)

Es denomina CPMC (Computerized Planar Motion Carriage) al conjunt integrat per l'estructura que es mou sobre el got del canal denominada carro principal i subcarros.

La missió fonamental d'aquest conjunt és reproduir, amb la màxima precisió i a escala del model, tot moviment horitzontal que un buc de qualsevol tipus és capaç d'executar en la mar.

El conjunt està compost per una estructura principal (carro principal), que es desplaça amb moviment uniforme X en tota la longitud del canal, sobre la qual van suspeses tres estructures (carros) mecànicament independents i els moviments dels quals Y, DX i, se superposen al moviment de l'estructura (carro) principal.

El subcarro transversal (Y) incorpora un dispositiu que permet la variació en altura dels subcarros incremental (DX) i de gir (Y). La seva missió és ajustar el francobordo del model a les condicions requerides d'assaig.

Una aplicació software de control (desenvolupada pel CEHIPAR) gestiona de forma contínua les distintes tasques que realitza simultàniament el CPMC: Control de moviments, posicionaments, monitoratge del model, adquisició de dades, avaluació de les carreres d'assaig, etc.

 • Nuevo Correo Electrónico-sin traducir- 1
 • MARHIS e ICTS-sin traducir- 1
 • Análisis Exprés-sin traducir- 1
 • Mas de 80 anys del CEHIPAR 1
 • Portal de Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa-sin traducir- 1
 • Noves publicacions del CEHIPAR Jueves, 22 de Septiembre de 2005

  Les noves publicacions del CEHIPAR es poden obtenir des d'aquesta web a través de l'apartat "publicacions" o sol·licitant-les a través de l'apartat "comercial".