Domingo, 21 de Enero de 2018
logo_ministerio Logo Cehipar Accesibilidade

Laboratorio de Dinámica do Buque.

Laboratorio Dinámica del buque en la vista en planta

O Laboratorio de Dinámica do Buque, inaugurado en 1992, dispoñe de moderna tecnoloxía de xeración de ondaxe e instrumentación para ensaios dos movementos de buques, plataformas off-shore y artefactos flotantes en ondas e vento.

Conta cun xerador de ondas lateral do tipo multiflap, anchura 30 m con sesenta paletas ríxidas de simple articulación. A articulación está situada a 2 m do fondo do Canle. Os 60 segmentos ou flaps que configuran o xerador de ondas, se accionan hidráulicamente.

No extremo oposto, se encuentra a praia de absorción do ondaxe xerado, formada por unha capa de virutas de aceiro inoxidable de 50 cm de espesor.

Características

Canle de ensaios

Canle de 150 m de longo, 30 m de ancho e 5 m de profundidade.

Pozo de ensaio de estructuras enclavas. Cadrado de 10 m de lado con 5 m adicionales de profundidade (profundidade total 10 m) situado na proximidade do xerador de ondas.

Esquema del Canal de Olas

Xenerador de ondaxe

Xenerador de efecto "snake" de 60 flaps.

Tipos de ondaxes:

 • Ondas Regulares Longitudinales e oblicuas con lonxitudes entre 1 y 15 m y alturas de deica 0,9 m. Ángulos deica 45º.
 • Ondas Irregulares de Crista Larga e Curta con alturas significativas de deica 0,4 m.
 • Espectros estándar ou arbitrarios.
 • Capacidade de reproducir o espectro de grupos.
 • Ondas Episódicas.

Ensayo de un modelo en el canal de olas Montaje de los 60 flaps del canal de olas

C.P.M.C. (Computerized Planar Motion Carriage)

Se denomina CPMC (Computerized Planar Motion Carriage) ó conxunto integrado pola estructura que se mueve sobre o vaso do canle denominada carro principal e subcarros.

A misión fundamental deste conxunto é reproducir, coa máxima precisión e a escala do modelo, todo movemento horizontal que un buque de calquera tipo é capaz de executar na mar.

O conxunto está composto por unha estructura principal (carro principal), que se despraza con movemento uniforme X en toda a lonxitude do canle, sobre a que van suspendidas tres estructuras (carros) mecánicamente independientes e cuyos movementos Y, DX e y, se superpoñen ó movemento da estructura (carro) principal.

O subcarro transversal (Y) incorpora un dispositivo que permite a variación en altura dos subcarros incremental (DX) e de xiro (y). Seu misión é axustar o francobordo do modelo ás condiciones requeridas de ensaio.

Unha aplicación software de control (desarrollada polo CEHIPAR) xestiona de forma continua as distintas tarefas que realiza simultáneamente o CPMC: Control de movementos, posicionamentos, monitorización do modelo, adquisición de datos, avaliación das carreiras de ensaio, etc.

 • Nuevo Correo Electrónico-sin traducir- 1
 • MARHIS e ICTS-sin traducir- 1
 • Análisis Exprés-sin traducir- 1
 • Mais de 80 anos do CEHIPAR 1
 • Portal de Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa-sin traducir- 1
 • Publicaciones do CEHIPAR Jueves, 22 de Septiembre de 2005

  As publicaciones do CEHIPAR se poden obter dende esta web a través do apartado "publicaciones" ou solicitándolas a través do apartado "comercial".