Sábado, 17 de Marzo de 2018
logo_ministerio Logo Cehipar Accessibilitat

Investigació

Les activitats d'Investigació, Desenvolupament i innovació (I+D+*i) es concreten en dues Àrees fonamentals:

 • De demanda comercial. Amb capacitat per a resoldre una àmplia varietat de problemes pràctics als quals es pugui enfrontar potencialment la indústria.
 • De generació interna, teòriques o aplicades, d'utilitat per a un desenvolupament multidisciplinari i posada al dia del "know how" científic-tecnològic.
El CEHIPAR considera que la cooperació amb els clients que tinguin interessos en les àrees tecnològiques on desenvolupa la seva activitat és absolutament necessària per al desenvolupament comú i per tant per a la introducció en nous mercats.
 
L'estratègia de CEHIPAR cap a nous productes i millora dels existents, s'estableix i desenvolupa amb el client aportant creativitat tant en la gestació de la idea com en el desenvolupament dels Programes que es derivin d'ella. El CEHIPAR ofereix als seus clients solucions i investigacions perquè puguin oferir al seu torn productes específics que compleixin requeriments específics per a situacions d'entorn diferents que fan que cada producte sigui diferent dels anteriors.
 
És objectiu prioritari el protegir la tecnologia i la propietat intel·lectual dels nostres clients; per a això el CEHIPAR promou i desenvolupa accions per a l'obtenció de les Patents, Models d'Utilitat, i Marques corresponents.
 
El CEHIPAR coopera amb Universitats i Centres Tecnològics en I+D+*i, establint convenis per al desenvolupament de Programes específics en tots els camps de la hidrodinàmica (Resistència, Propulsió i Dinàmica).
 
Ensayo en el canal de aguas tranquilas

El CEHIPAR participa en un bon nombre de projectes d'I+D, tant nacionals com internacionals, que inclouen investigació fonamental i aplicada, així com el desenvolupament de nous mètodes experimentals i sistemes innovadors de disseny.

El CEHIPAR és membre i col·labora activament en investigació amb:

 • ITTC (International Towing Tank Conference).
 • CRS (Cooperative Research Ship).
 • Large Scale Research Facilities- HYDRALAB (Unió Europea).
 • Research and Technology Organization (RTO) de la NATO.
 • Grup CEPA-10 de la Unió Europea Occidental (UEO).
 • Xarxa temàtica “Coordinated Action in Ocean Energy”, de la U.E.
 • Empreses del Sector Naval.
 • Gran nombre de universitats de la U.E. i U.S.A.
 • Centres d'investigació espanyols i estrangers.

Entrar en Projectes d'Investigació

 • Nuevo Correo Electrónico-sin traducir- 1
 • MARHIS e ICTS-sin traducir- 1
 • Análisis Exprés-sin traducir- 1
 • Mas de 80 anys del CEHIPAR 1
 • Portal de Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa-sin traducir- 1
 • Noves publicacions del CEHIPAR Jueves, 22 de Septiembre de 2005

  Les noves publicacions del CEHIPAR es poden obtenir des d'aquesta web a través de l'apartat "publicacions" o sol·licitant-les a través de l'apartat "comercial".