Lunes, 19 de Marzo de 2018
logo_ministerio Logo Cehipar Accesibilidade

Investigación

As actividades de Investigación, Desenvolvemento e innovación (I+D+I) se concretan en dos Áreas fundamentales:

 • De demanda comercial. Con capacidade para resolver unha ampla variedade de problemaes prácticos ós que se poida enfrontar potencialmente a industria.
 • De xeración interna, teóricas ou aplicadas, de utilidade para un desenvolvemento multidisciplinario e posta ó día do "know how" científico-tecnológico.
O CEHIPAR considera que a cooperación cos clientes que teñan intereses nas áreas tecnolóxicas onde desarrolla seu actividade é absolutamente necesaria para o desenvolvemento común e por tanto para a introducción en novos mercados.
 
A estratexia de CEHIPAR cara a novos productos e mellora dos existentes, se establece e desarrolla co cliente aportando creatividade tanto na xestación da idea como no desenvolvemento dos Programaes que se deriven dela. O CEHIPAR ofrece a súas clientes soluciones e investigaciones para que poidan ofrecer a seu vez productos específicos que cumpran requerimentos específicos para situaciones de contorno diferentes que facen que cada producto sexa diferente dos anteriores.
 
É obxetivo prioritario o protexer a tecnoloxía e a propiedade intelectual de nosos clientes; para LO cal o CEHIPAR promueve e desarrolla acciones para a obtención das Patentes, Modelos de Utilidade, e Marcas correspondientes.
 
O CEHIPAR coopera con Universidades e Centros Tecnolóxicos en I+D+I, establecendo convenios para o desenvolvemento de Programaes específicos en tódolos campos da hidrodinámica (Resistencia, Propulsión e dinámica).
 
Ensayo en el canal de aguas tranquilas

O CEHIPAR participa nun buen número de proxectos de I+D, tanto nacionales como internacionales, que incluyen investigación fundamental e aplicada, así como o desenvolvemento de novos métodos experimentales e sistemaes innovadores de deseño.

O CEHIPAR é membro e colabora activamente en investigación con:

 • ITTC (International Towing Tank Conference).
 • CRS (Cooperative Research Ship).
 • Large Scale Research Facilities- HYDRALAB (Unión Europea).
 • Research and Technology Organization (RTO) de la NATO.
 • Grupo CEPA-10 da Unión Europea Occidental (UEO).
 • Rede temática “Coordinated Action in Ocean Energy”, da U.E.
 • Empresas do Sector Naval.
 • Gran número de universidades da U.E. e U.S.A.
 • Centros de investigación españoles e estranxeiros.

Entrar en Proxectos de Investigación

 • Nuevo Correo Electrónico-sin traducir- 1
 • MARHIS e ICTS-sin traducir- 1
 • Análisis Exprés-sin traducir- 1
 • Mais de 80 anos do CEHIPAR 1
 • Portal de Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa-sin traducir- 1
 • Publicaciones do CEHIPAR Jueves, 22 de Septiembre de 2005

  As publicaciones do CEHIPAR se poden obter dende esta web a través do apartado "publicaciones" ou solicitándolas a través do apartado "comercial".