Domingo, 21 de Enero de 2018
logo_ministerio Logo Cehipar Accesibilidade

Deseño de Carenas e Propulsores

Proxecto e optimización de formas
Para o proxecto e optimización das formas dos buques se conta con:

 • Estudios e proxectos, baseados na experiencia de numerosos ensaios levados a cabo no CEHIPAR e ó uso de bases de datos e programaes informáticos.
 • Simulaciones matemáticas e hidrodinámica numérica.

que permiten comparar cualitativamente as modificaciones dunha mesma carena, analizando seu bondade hidrodinámica, o tren de ondas xerado, seu resistencia ó avance en augas quedas, súas condiciones de maniobrabilidad e seu comportamento na mar.

Nunha primeira fase do proxecto de formas. se dispoñe dun programa de estudio da distribución de entropía da carena e, en consecuencia, da posibilidade de introducir desorde no medio que a rodea, lo que permite evaluar, de forma cualitativa, a resistencia ó avance do buque e detectar as zonas susceptibles de modificación.

Salida de los programas de CFD de formas
Salida de los programas de CFD de formas

 

Para un estudio máis detallado das formas se utilizan códigos de CFD (Computational Fluid Dynamics) que permiten realizar cálculos de:

 • Fluxo potencial, lineal y no lineal.
 • Capa límite.
 • Fluxo viscoso.

Estos códigos permiten o análise das formas da carena, fundamentalmente na zona de proa, sendo moi utilizados no deseño de bulbos de proa. Tamén permiten tomar decisiones sobre a posición dos apéndices.

A optimización das formas de popa se realiza, en buques dunha hélice, mediante a predicción da configuración da estela.

Predicción de la configuración de la estela y Salidas gráficas de los programas de optimización de formas.

Proxecto e optimización de propulsores
Para o proxecto e optimización de propulsores se utilizan programaes específicos, entre eles os desarrollados a través dun consorcio co Massachussetts Institute of Technology (MIT) e a Universidade de Texas.

O campo de aplicación de estos programaes é moi amplo, incluyendo:

 • Análise da cavitación da hélice funcionando en regimenes estacionarios e non estacionarios.
 • Cálculo de 6 compoñentes das forzas vibratorias no eixe da hélice.
 • Predicción das fluctuaciones de presión na bovedilla do casco.
 • Reparto de presiones en ambas caras das pas nunha posición circunferencial dada.
Salida de los programas de predicción de funcionamiento de propulsores

Definición
Unha vez proxectadas as formas, do casco e do propulsor para un buque determinado, mediante un sistema totalmente informatizado, que incluye programaes específicos de arquitectura naval, se procede a:

 • Definir e alisar numéricamente as formas.
 • Cálculo de carenas rectas, carenas desapromadas, etc.
 • Preparar, con gran exactitud, os ficheiros para o tallado, mediante control numérico, dos modelos de carenas e hélices.
Vista 3D de un propulsor listo para mecanizado
 • Nuevo Correo Electrónico-sin traducir- 1
 • MARHIS e ICTS-sin traducir- 1
 • Análisis Exprés-sin traducir- 1
 • Mais de 80 anos do CEHIPAR 1
 • Portal de Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa-sin traducir- 1
 • Publicaciones do CEHIPAR Jueves, 22 de Septiembre de 2005

  As publicaciones do CEHIPAR se poden obter dende esta web a través do apartado "publicaciones" ou solicitándolas a través do apartado "comercial".