Domingo, 21 de Enero de 2018
logo_ministerio Logo Cehipar Accesibilidade

Predicciones

Métodos de predicción de potencia

Experimentales:
Ensaios con modelos

Empíricos:
Formulación obtida mediante técnica de regresión múltiple

Estadísticos:
Formulación específica sobre base de datos

Analíticos:
Computational Fluid Dynamics (CFD)
Programaes de tipo empírico, específicos para patrulleras (series sistemáticas) así como o programa BOU, especial para pesqueiros en seu fase de anteproxecto.

Pantalla del programa de Predicción de Potencia-velocidad para buques pesqueros


Se dispoñe dos métodos empíricos máis habituales na literatura técnica, tanto para buques de desprazamento como para buques de planeo.
O procedemento máis habitual no CEHIPAR, para realizar predicciones de potencia, é de tipo estadístico utilizando a base de datos dos ensaios realizados para máis de 2500 modelos, que cubren unha moi ampla gama de tipos de buques.

Recentemente se ha desarrollado, no CEHIPAR, o procedemento MJ3A que, utilizando bases de datos específicas, permite realizar predicciones de potencia-velocidad para buques rápidos de desprazamento, tipo ferries, corbetas, fragatas, portacontenedores, etc.

Este programa introduce na predicción a valoración das formas, de modo que para un buque dado a predicción de potencia dependerá non sólo de súas dimensiones principales senón tamén das formas elegidas para a carena, lo que supoñe unha gran novidade neste tema. á predicción da carena denuda se poden engadir distintas configuraciones de apéndices e obter as correspondientes variaciones de potencia de remolque. Este programa realiza tamén unha estimación inicial da hélice e proporciona os valores BHP-RPM, para o buque proxecto, para unha gama de velocidades.

Pantalla del programa de predicciones MJ3A


O programa RAPE, desarrollado polo CEHIPAR, permite determinar o incremento de resistencia debido ós apéndices cando nunha carena se instala un domo do soar (independiente das formas) ou ben henchimientos, arbotantes, eixes, timones, aletas estabilizadoras e quillas de balance.

Pantalla del programa RAPE


O CEHIPAR dispoñe dos máis avanzados programaes comerciales de CFD , que poden consultarse no apartado de Hidrodinámica Numérica.

  • Nuevo Correo Electrónico-sin traducir- 1
  • MARHIS e ICTS-sin traducir- 1
  • Análisis Exprés-sin traducir- 1
  • Mais de 80 anos do CEHIPAR 1
  • Portal de Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa-sin traducir- 1
  • Publicaciones do CEHIPAR Jueves, 22 de Septiembre de 2005

    As publicaciones do CEHIPAR se poden obter dende esta web a través do apartado "publicaciones" ou solicitándolas a través do apartado "comercial".